רובה אוויר חדשני לפתיחת ושחרור סתימות

<
בחירת כמות : יחידה אחת