מספרי הפלא - סכין משולב קרש חיתוך

בחירת כמות : יחידה אחת
בטל בחירה