מחמם אוניברסלי למושב הקדמי ברכב לכל סוגי הרכבים

בחירת כמות : יחידה אחת
בטל בחירה